All the things that I am

This is an example of another human being. He can edit himself to put information about you or other people so that he knows where you or other people are coming from, and see your/their perspective. It’s also helpfull because this way the people around him likes him. He can create as many personalities like this one or sub-personalities as he likes and manage all of his content inside of his head.

His name is Zelig. I am Zelig.

(I’ll change it. This was just an effect of boredom)

“Este în mine atîta confuzie, zăpăceală şi haos, încît nu ştiu cum un suflet omenesc poate să le suporte. Tot ce vreţi găsiţi în mine, absolut tot. Sînt o fiinţă rămasă de la începutul lumii, în care elementele nu s-au cristalizat şi în care haosul iniţial îşi joacă încă nebunia şi învolburarea lui. Eu sînt contradicţia absolută, paroxismul antinomiilor şi limita încordărilor; în mine totul e posibil, căci eu sînt omul care voi rîde în clipa supremă, în faţa neantului absolut, voi rîde în agonia finală, în clipa ultimei tristeţi.” Cioran, Pe culmile disperarii

 

I am..becoming..


9 responses to “All the things that I am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: